สำนักงาน คปภ.

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

News

ศูนย์รวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ

Live Stations

ข่าวประเภทวิดีทัศน์

Clipping News

ข่าวสารของ คปภ. จากสื่อต่างๆ

News

ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันภัย ของสำนักงาน คปภ. ที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คปภ. สร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจประกันภัยรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคการดำเนินธุรกิจภายใต้ “Digital Ecosystem”

19.05.21

คปภ.คลอดประกันโควิดคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ พร้อมนำสองสมาคมประกันภัย และไทยเบฟฯ เข้าพบนายกฯ ประยุทธ์ เพื่อร่วมกันส่งมอบประกันโควิดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รวม 2.7 แสนราย เงินเอาประกันกว่า 2.75 แสนล้านบาท

19.05.21

คปภ. ผุดนวัตกรรมบอร์ดเกม สื่อเรียนรู้ด้านการประกันภัยสำหรับเยาวชน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

19.05.21

คปภ. บูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจ มอบของขวัญปีใหม่ไทย “ประกันภัย 10 บาท” คุ้มครองครบวงจรในกรมธรรม์เดียว “อุบัติเหตุ - โควิด19 – แพ้วัคซีนโควิด 19”

19.05.21

Live Station

Clipping News

ข่าวสารของ คปภ. จากสื่อต่างๆ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2515-3999
0-2515-3970
สายด่วนประกันภัย 1186